Công ty Cổ phần Thiết kế và Chế tạo Máy HANODE

HANODE cung cấp năng lực cạnh tranh cho khách hàng, góp phần phát triển và nâng cao vị thế ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Tầm nhìn của HANODE là đến năm 2023 trở thành một trong những công ty hàng đầu về thiết kế, chế tạo và cung cấp máy móc, thiết bị phụ trợ tại Việt Nam với ứng dụng công nghệ thông minh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất của sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Khách hàng và đối tác